Agneta Knutas
© Foto: Ragnhild Liland

Agneta Knutas

Agneta Knutas er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Innenfor utdanningsfeltet har hun fokus på global innflytelse i nasjonal politikk. Knutas inngår et nasjonalt forskningsnettverk hvor studier fokuserer på demokrati, likeverd og skolen i lokalsamfunnet og er også medlem i forskergruppen Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst (BULKIS) ved ILU.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform