Agnes Bolsø

Agnes Bolsø

Agnes Bolsø er professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har doktorgrad i sosiologi, og arbeidet tidligere som oppdragsforsker ved Senter for bygdeforskning, Trondheim. Bolsø har hatt lederoppgaver som senterleder for Senter for kjønnsforskning ved NTNU, som leder, nestleder og undervisningsleder ved KULT, som leder for Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning og har bred erfaring som prosjektleder. Bolsø har vært redaktør av Tidsskrift for kjønnsforskning. Hun har sin doktorgrad i feltet kjønn og seksualitet, men hennes to seneste prosjekter er større samarbeidsprosjekter innenfor kjønn, ledelse og organisasjon, finansiert av Norges forskningsråd.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform