Agnar Sandmo

Agnar Sandmo var professor emeritus ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han ble ansatt ved NHH i 1963, fikk sin doktorgrad i 1970 og var professor i samfunnsøkonomi samme sted fra 1971. Sandmo er internasjonalt kjent blant annet for sine bidrag til teori om beslutninger under usikkerhet, ressursfordeling og økonomisk velferd, miljøøkonomi og teori om optimal beskatning. Sandmo har publisert et stort antall artikler om slike emner i internasjonale fagtidsskrifter, foruten flere fagbøker i inn- og utland.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform