Aasmund Holand
© Aasmund Holand

Aasmund Holand

Aasmund Holand (1944-2022) var dosent i kroppsøving og jobbet med lærerutdanning og idrettsutdanning i høgskole og universitet fra 1970. Han har publisert en rekke bøker, rapporter og artikler, først og fremst om idretts- og kroppsøvingshistorie, men også innenfor bevegelseslære (mekanikk) og forskningsmetode.

Lenker

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2