Aasmund Brynhildsen

Aasmund Brynhildsen

Brynildsen, Aasmund, 1917—74, forfatter og oversetter. Debut 1945: Der er en kilde (aforismer). Debatt vakte essayene Dommen til døden (1946) og En svermer og hans demon (1969). Diktsamlingen Hvem våker? (1968) og (posthumt) erindringsboken Hudø — Bilder fra en barndom (1974). Frihet og forpliktelser (1987), essayer i utvalg ved Nils Heyerdahl

Titler i salg

Listen er tom