Aagoth Elise Storvik

Aagoth Elise Storvik

Aagoth Elise Storvik er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Doktorgraden tar for seg legers møte med pasientene ved offentlige og private legesentre. Etter doktorgradsarbeidet har Storvik studert tematikken kjønn og ledelse i arbeidsliv og politikk. Hun har innenfor dette feltet publisert vitenskapelige artikler i tidsskrifter som The British Journal of Sociology og i Historical Reflections. Storvik leder nå en forskergruppe ved HiOA som studerer profesjonsledelse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform