Aage Moan

Aage Moan

Aage Moan er lektor ved Malvik videregående skole og har hovedfag i sosiologi. Han deltatt i arbeidet med utformingen av læreplanen som boka er skrevet etter. Han er også førstelektor ved NTNU i Trondheim og underviser lærerstudenter i samfunnskunnskap og fagdidaktikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Læreplan
Språk/målform