Øyvind Olsholt

Øyvind Olsholt

Øyvind Olsholt (mag.art.) var blant de første i Norge til å arbeide profesjonelt med filosofi for barn. Olsholt etablerte selskapet Barne- og ungdomsfilosofene (www.buf.no) sammen med Ariane B. Schjelderup, og har siden opprettelsen i 2000 vært tilknyttet barnehager, skoler og andre institusjoner på prosjektbasis, i tillegg til en omfattende kursvirksomhet. Olsholt og Schjelderup har skrevet flere bøker, alene og sammen med andre, blant annet Filosofi i skolen (1999), Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles (2001) og Filosofiske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor (2008).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform