Øyvind Foss

Øyvind Foss

Øyvind Foss, dr.theol., er prof.em. og seniorforsker i sosialetikk ved Universitetet i Stavanger.

Han var i perioden 1999–2003 prorektor. Tidligere har han vært generalsekretær i Vitenskapsakademiet ved Universitetet og forskningsinstitusjonene i Stavangerregionen (2004), forskningsprofessor/DAAD ved Det diakonivitenskapelige institutt ved Universitetet i Heidelberg (1991/92–1999/2000), medlem av Norges Forskningsråds redelighetskomite (2000–02) og medlem av Nokuts faglige kvalitetsutvalg (2003–04).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform