Øyvind Østerud
© Elin Fugelsnes

Øyvind Østerud

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og ledet Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2009–2011. Han har tidligere hatt flere forskningsopphold i Nord-Afrika, samt utgitt en lang rekke fagartikler og bøker innen ulike deler av statsvitenskapen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform