Øystein Spjelkavik

Øystein Spjelkavik

Øystein Spjelkavik er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet– storbyuniversitetet. Øystein er tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). Hans forskning omfatter et vidt spekter knyttet til organisering og tilnærminger innen arbeidsinkludering og utvikling av inkluderingskompetanse. Spjelkavik har publisert flere bidrag i bøker og artikler.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform