Øystein Nilsen

Øystein Nilsen er dr. polit. i sosiologi og arbeider i LOs samfunnspolitiske avdeling, hovedsakelig med velferdsstatlige emner og sosialpolitikk. Hans sentrale interessefelt i sosiologien er teoretisk sosiologi, psykoanalytisk sosiologi, klassikerne, modernitetsteori og velferdsstatens sosiologi. Nilsen ga i 2005 ut boka Moralsosiologi. En introduksjon til Zygmunt Bauman, på Abstrakt forlag.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform