Øystein Lund Johannessen

Øystein Lund Johannessen

Øystein Lund Johannessen er førsteamanuensis II ved VID vitenskapelige høgskole og seniorforsker på Senter for interkulturell kommunikasjon. VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal. Lund Johannessen er sosialantropolog med en doktorgrad i utdanningsvitenskap. For tiden forsker han på 1) arbeidsmigranters møte med utdanning i Norge og 2) former for og betydningen av tros- og livsynsdialog i videregående skole og i urbane miljøer.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4