Øystein Gullvåg Holter

Øystein Gullvåg Holter

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo. Hans forskning er fokusert på kjønn, maskulinitet og sosial ulikhet. Han har deltatt i norske, nordiske og europeiske prosjekter og har bl.a. publisert bøkene Sjekking kjærlighet og kjønnsmarked (1981), Menns livssammenheng (med Helene Aarseth, 1993), Gender, patriarchy and capitalism – a social forms analysis (dr. philos. avhandling) 1997, Can men do it – the Nordic experience (2003), Gender equality and quality of life (2009), sammen med artikler og bidrag til rapporter bl.a. Politikk for likestilling (NOU 2012: 15) og EU-rapporten The role of men in gender equality (2013). I FRONT-prosjektet har Øystein deltatt som forsker, med ansvar for den kvantitative forskningen og ekspertsamtalene i prosjektet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4