Åslaug Styve Mjånes

Åslaug Styve Mjånes

Åslaug Styve Mjånes, master i verdibasert ledelse fra VID vitenskapelige høgskole, arbeider som seniorkonsulent ved HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Hun har lang yrkeserfaring fra Den norske kirke, blant annet fem år som assisterende kirkeverge i Voss kirkelige fellesråd. I sitt mastergradsprosjekt forsket hun på sentrale sider ved lokale kirkelige lederroller med vekt på proste- og kirkevergerollen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2