Åse Slettbakk
© Foto: Privat

Åse Slettbakk

Åse Slettbakk er universitetslektor i utdanningsledelse ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og peda­gogikk. Hun har bakgrunn som lærer og praksislærer gjennom 15 år i ung­domsskolen samt erfaring som pedagogisk rådgiver i Bufetat og som pedagog i KUTT/PPT i Tromsø kommune.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4