Åse Lauritzen

Åse Lauritzen

Åse Lauritzen er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Hun har også engelsk, statsvitenskap og pedagogikk i fagkretsen. Spesialfeltet hennes er økonomisk historie og teknologi- og vitenskapshistorie. Hun underviser ved Bjørknes Privatskole i Oslo.

Titler i salg

Listen er tom