Åse Christiansen

Åse Christiansen

Åse Christiansen har arbeidet i helsevesenet i 43 år og er nå pensjonist. Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, godkjent sykepleiefaglig veileder og har etterutdanning i gruppemetode og kognitiv terapi. Christiansen har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform