Åsa Wedin
© Foto: Helène, Falun.

Åsa Wedin

Åsa Wedin er fil.dr. i andrespråksforskning og professor i pedagogisk arbeid ved Högskolan Dalarna. Hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner og arbeider mye med kompetanseutvikling hos lærere. Hennes forskning er rettet mot flerspråklighet, mangfold og læring, og hun har gjennomført flere klasseromsbaserte prosjekter med fokus på flerspråklige elevers læring og har publisert flere bøker om literacy og flerspråklighet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform