Åge Johnsen
© OsloMet

Åge Johnsen

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon. Han er professor i offentlig politikk ved Handelshøyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet og professor II ved Stabsskolen, Forsvarets høgskole. Hans forskningsinteresser er reformer, strategisk planlegging, endringsledelse, mål- og resultatstyring, forvaltningsrevisjon og evaluering i offentlig sektor.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform