Ådel Bergland

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor fagområdet.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5

Område og fag
Type
Språk/målform