Ådel Bergland

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er utdannet sykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Berglands forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor dette fagområdet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Språk/målform