Jan Irgens Karlsen

Jan Irgens Karlsen

Fra analyse til handling

Praktisk organisasjonsutvikling
Jan Irgens Karlsen og Knut Veium
Utgivelsesår: 1993