Steinar Bjartveit
© Unique Photographs ved Bodil Perkins

Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit er psykolog og har drevet med leder- og organisasjonsutvikling i lang tid. Han er fagansvarlig og foreleser på Master of Management-program ved Handelshøyskolen BI. Sammen med Kjetil Eikeset har han grunnlagt konsulentfirmaet B&E As, som er kjent for sine seminarer der klassiske og historiske perspektiver kombineres med moderne ledelsesteorier. Konsulentselskapet har lederutviklingskonsepter i Oslo, Firenze, Roma, Venezia, London og Troja.

Bjartveit har bred erfaring med både offentlige og private virksomheter. Han har jobbet med styrearbeid, konsernledergrupper, talentprogrammer og enkeltstående avdelinger.

Makt og verdighet

Perspektiver på ledelse
Steinar Bjartveit og Kjetil Eikeset
Utgivelsesår: 2008

Scandinavian perspectives on management consulting

Steinar Bjartveit and Göran Roos (Eds.)
Utgivelsesår: 2005