Karl-Fredrik Tangen

Karl-Fredrik Tangen

Markedets fremtid

Kapitalismen i krise?
Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)
Utgivelsesår: 2010

Forbrukersosiologi

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)
Utgivelsesår: 2007

Forbruk

Lyst, makt, iscenesettelse eller mening?
Trond Blindheim, Thor Øivind Jensen, Frode Nyeng og Karl-Fredrik Tangen
Utgivelsesår: 2004