Steinar Imsen
© privat

Steinar Imsen

Steinar Imsen (f. 1944) er professor emeritus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim. Hans forskningsinteresser har vært særlig norsk og europeisk historie, middelalder og tidlig moderne tid med hovedvekt på politisk historie, rettshistorie og kirkehistorie.

Da reformasjonen kom til Norge

Steinar Imsen
Utgivelsesår: 2016

Norsk historisk leksikon

Kultur og samfunn ca. 1500 - ca. 1800
Steinar Imsen og Harald Winge
Utgivelsesår: 1999