Wenche Håland

Wenche Håland

Veier til forandring

Virksomme faktorer i psykoterapi
Eva Dalsgaard Axelsen og Ellen Hartmann (red.)
Utgivelsesår: 2008