Kari Bjerkeng

Kari Bjerkeng

Engelsk skoleordbok

Engelsk-norsk/norsk-engelsk
Herbert Svenkerud, Kari Bjerkeng og Anne Lerø
Utgivelsesår: 2016

Engelsk ordbok – yrkesfag (fleksibind)

Engelsk-norsk/norsk-engelsk
Herbert Svenkerud, Kari Bjerkeng, Petter Fuhre og Anne Lerø
Utgivelsesår: 2008

Engelsk skoleordbok (stivbind) NB! Utgått - leveres kun i flexibind

Engelsk-norsk/norsk-engelsk
Herbert Svenkerud, Kari Bjerkeng og Anne Lerø
Utgivelsesår: 2006

Engelsk skoleordbok (fleksibind)

Engelsk-norsk/norsk-engelsk
Herbert Svenkerud, Kari Bjerkeng og Anne Lerø
Utgivelsesår: 2005