Karsten Hundeide

Karsten Hundeide

Språkvansker

Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer
Irene Velsvik Bele (red.)
Utgivelsesår: 2008

Barns livsverden:

Sosiokulturelle rammer for barns utvikling
Karsten Hundeide
Utgivelsesår: 2003

Piaget i skolen

Karsten Hundeide
Utgivelsesår: 1985