Arne Schanche Andresen

Arne Schanche Andresen

Har arbeidet i flere år med utvikling av behandlingskollektiver og opplæringstiltak for persongrupper. Han har videre arbeidet med utviklingen av Stifinnerprosjektet, et prosjekt for misbrukere i Oslo kretsfengsel.

Fellesskapet som metode

Miljøterapi og evaluering i behandling av stoffmisbrukere
Dag Furuholmen og Arne Schanche Andresen
Utgivelsesår: 2007