Gørill Haugan
© privat

Gørill Haugan

Gørill Haugan er utdannet sykepleier og er ph.d. Haugan er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun er også tilknyttet Senter for helsefremmende forskning i Trondheim.

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014