Knut Halvorsen
© Høgskolen i Oslo

Knut Halvorsen

Knut Halvorsen, dr.philos. (sosiologi) og siviløkonom, er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for samfunnsfag. Han har i tillegg til lang erfaring med undervisning og veiledning vært mangeårig forskningsleder av Sosialforsk og leder/deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han er nå tilknyttet masterstudiet i International Social Welfare and Health Policy.

Velferd

Fra idé til politikk for et godt samfunn
Knut Halvorsen
Utgivelsesår: 2015

Velferd

Fra idé til politikk for et godt samfunn
Knut Halvorsen
Utgivelsesår: 2014

Å forske på samfunnet

En innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Knut Halvorsen
Utgivelsesår: 2008

Forskningsmetode for helse- og sosialfag

En innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Knut Halvorsen
Utgivelsesår: 2002

Mestring av marginalitet

Å leve og overleve som sosialklient
Knut Halvorsen (red.)
Utgivelsesår: 1995