Jorun Buli-Holmberg

Jorun Buli-Holmberg

Jorun Buli-Holmberg har undervisningspraksis fra høyere utdanning og videregående opplæring, samt erfaring fra ledelse av kompetanseutvikling og forskning knyttet til tilpasset opplæring i kommuner og skoler. Hun er forfatter av en rekke fagbøker om tilpasset opplæring og endringsarbeid i tilknytning til realisering av skolereformer.

Kultur for tilpasset opplæring

Jorun Buli-Holmberg, Kjell Skogen og Sven Nilsen
Utgivelsesår: 2015

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 2012