Marit Holm

Marit Holm

Marit Holm er førsteamanuensis emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, med spesifikke lærevansker som fagfelt med fokus på matematikkvansker. Holm har utviklet og ledet et studium på masternivå i spesifikke lærevansker og bruk av IKT som læremiddel. Gjennom hele sin fagkarriere har forfatteren hatt fokus på gode opplæringsmetoder for elever som har spesielle lærevansker i matematikk.

Opplæring i matematikk

Marit Holm
Utgivelsesår: 2014

Opplæring i matematikk

Marit Holm
Utgivelsesår: 2012