Jarl Inge Wærness

Jarl Inge Wærness

Fellesskolen - skolefaglig læring for alle

Erling Lars Dale
Utgivelsesår: 2008

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

Rom for alle - blikk for den enkelte
Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness
Utgivelsesår: 2003