Jonny Holbek

Jonny Holbek

Strategisk ledelse

Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten
Utgivelsesår: 2015