Torbjørn Hodne

Torbjørn Hodne

Torbjørn Hodne er lektor, markedsøkonom DIFM og cand.polit. med hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring fra internasjonal markedsføring, spesielt rettet mot Europa, USA og Det fjerne østen. Hodne har i mange år undervist i den videregående skolen og ved flere høyskoler og er i dag universitetslektor II ved Universitetet i Agder. Han har utgitt flere lærebøker i markedsføring og mediekunnskap.