Maria Thommessen

Maria Thommessen

Maria Thommessen (1958 - 2006) var utdannet ernæringsfysiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I 2000 startet hun firmaet NutriCom AS og nettstedet www.dinkost.no, der hun arbeidet med rådgivning, foredrag og konsulenttjenester sammen med fire andre kolleger. Maria var kjent som ernæringsrådgiver fra TV, aviser og ukeblader og skrev en rekke lærebøker, fagbøker og kokebøker om kosthold, livsstil og helse. Maria Thommessen døde av kreft 3. september 2006, 47 år gammel.

Takk for mat! Elevbok Brettbok

Gunn Helene Arsky, Cathrine Borchsenius og Maria Thommessen

Takk for mat! LV

Maria Thommessen, Gunn Helene Arsky og Cathrine Borchsenius
Utgivelsesår: 2006

Takk for mat! Elevbok nyn

Maria Thommessen, Gunn Helene Arsky og Cathrine Borchsenius
Utgivelsesår: 2006

Takk for mat! Elevbok bm

Mat og helse for ungdomstrinnet
Maria Thommessen, Gunn Helene Arsky og Cathrine Borchsenius
Utgivelsesår: 2006

Lærebok i ernæring for helsefaglige høyskoleutdanninger

Maria Thommessen og Kari Tove Elvbakken
Utgivelsesår: 1996