Gunnar Oftedal

Gunnar Oftedal

Gunnar Oftedal er spesialist i barnesykdommer.

Etter barnenevrologisk utdannelse i USA var han i årene 1969 til 1987 overlege ved daværende Sentralinstitutt for cerebral parese, Berg gård, og deretter privatpraktiserende barnelege fram til 2002. Han er spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid for barn og har vært helsestasjonslege i mange år.

Fra tanke til handling

Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten
Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)
Utgivelsesår: 2007