Atle Dyregrov

Atle Dyregrov

PSYKOLOG ATLE DYREGROV

Født 1951. Utdannet psykolog, spesialist i klinisk psykologi, med en doktorgrad fra 1989 som omhandlet temaet; foreldre som mister barn. Han har i en årrekke arbeidet med foreldre som mister barn i ulykker, selvmord og mord, og med barn som mister søsken eller foreldre. De første årene som psykolog arbeidet han ved Barneklinikken, Haukeland sykehus. Dette arbeidet dannet modell for en rekke oppfølgingstiltak som er satt i gang for familier som har mistet barn. Siden har han arbeidet ved Universitetet i Bergen. Fra 1988 har han vært daglig leder av Senter for Krisepsykologi i Bergen. Han har utgitt en rekke bøker om sorg og traumer.