Fridtjof Hjertaas

Fridtjof Hjertaas

Fridtjof Hjertaas er musikklærer i ungdomsskolen og har vært med i den sentrale lærerplangruppa for musikk i grunnskolen.

TEMPO! 8 9 10 Lærerens bok

Musikk for ungdsomstrinnet
Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2007

TEMPO! Danser 8 9 10 DVD

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2006

TEMPO! 10 CD

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2002

TEMPO! 10 Elevbok

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2002

TEMPO! 10 Elevbok

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2002

TEMPO! 9 CD

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2001

TEMPO! 9 Elevbok

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2001

TEMPO! 9 Elevbok

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2001

TEMPO! 8 Elevbok

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2000

TEMPO! 8 CD

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2000

TEMPO! 8 Elevbok

Fridtjof Hjertaas og Kai Lennert Johansen
Utgivelsesår: 2000