Dag O. Hessen

Dag O. Hessen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt ti populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling, deriblant Riksmålsprisen i 2008.

Bios Biologi 1 Brettbok (2012)

Digital lærebok
Marianne Sletbakk m. fl.

Bios Biologi 2 Brettbok (2013)

Digital lærebok
Marianne Sletbakk m. fl.

Bios Biologi 1 Unibok

Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Hessen, Røsok og Heskestad
Utgivelsesår: 2016

Bios Biologi 2 Lærebok (2013)

Marianne Sletbakk, Inger Gjærevoll, Per Audun Heskestad, Ole Johan Borge og Øystein Røsok
Utgivelsesår: 2013

Bios Biologi 2 Lærebok (2013)

Marianne Sletbakk, Inger Gjærevoll, Arnodd Håpnes, Ole Johan Borge, Øystein Røsok, Per A. Heskest
Utgivelsesår: 2013

Bios Lærernettsted

Gratis tilleggsressurs
Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Heskestad, Hessen, Røsok
Utgivelsesår: 2013

Bios Biologi 1 Lærebok (2012)

Sletbakk, Gjærevoll, Heskestad, Hessen, Håpnes, Røsok og Øystein Røsok
Utgivelsesår: 2012

Bios Biologi 1 Lærebok (2012)

Sletbakk, Gjærevoll, Heskestad, Hessen, Håpnes, Røsok
Utgivelsesår: 2012