Tore Helstrup

Tore Helstrup

Læring

I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2002

En innføringsbok i psykologi

for universiteter og høgskoler
Kjell Raaheim og Geir Høstmark Nielsen (red.)
Utgivelsesår: 1998

Psykologi - en grunnbok

Raaheim,Kjell
Utgivelsesår: 1984