Bjørgunn Havstein

Bjørgunn Havstein

Bjørgunn Havstein er statsautorisert revisor og har lang erfaring som førstelektor og fagansvarlig for bachelorstudiet i revisjon og regnskap ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Forfatteren har undervisningserfaring samt bred praksis både fra revisjon og fra regnskapsarbeid i privat næringsliv.

Regnskapsorganisering - Oppgavesamling

Bokføring og intern kontroll
Bjørgunn Havstein og Tove-Gunn Moen
Utgivelsesår: 2015

Regnskapsorganisering

Bokføring og intern kontroll
Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein
Utgivelsesår: 2014