May H. Mikalsen

May H. Mikalsen

Sinus Service og samferdsel

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Service og samferdsel

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglige utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006