Bent Sofus Tranøy

Bent Sofus Tranøy

Bent Sofus Tranøy er professor i statsvitenskap, ansatt ved Høgskolen i Hedmark og ved Markedshøyskolen. Tranøy har en mastergrad fra London School of Economics og doktorgrad og cand.polit. fra Universitetet i Oslo. I 2006 mottok Tranøy Brageprisen for boken Markedets makt over sinnene.

Ustabilitetens politiske økonomi

Om fremveksten av finansialisert kapitalisme
Bent Sofus Tranøy og Ingrid Hjertaker

Markedets fremtid

Kapitalismen i krise?
Ole Jacob Madsen og Simen Andersen Øyen (red.)
Utgivelsesår: 2010