Axel J. Mellbye

Axel J. Mellbye

Axel J. Mellbye er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har undervist i ulike samfunnsfag og historie ved Wang i Oslo siden 1994. Han har også arbeidet som journalist.

Politikk og makt Lærernettsted

Politikk og menneskerettigheter
Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval

Politikk og makt Unibok

Politikk og menneskerettigheter
Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval
Utgivelsesår: 2015

Politikk og makt Brettbok

Digital lærebok
Karl-Eirik Kval og Axel J. Mellbye
Utgivelsesår: 2013

Politikk og makt (2012)

Politikk og menneskerettigheter
Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval
Utgivelsesår: 2012

Politikk og makt (2012)

Politikk og menneskerettigheter
Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval
Utgivelsesår: 2012

Politikk og makt Elevnettsted

Politikk og menneskerettigheter
Karl-Eirik Kval og Axel J. Mellbye
Utgivelsesår: 2012

Politikk og makt

Politikk og menneskerettigheter
Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval
Utgivelsesår: 2008

Politikk og makt

Politikk og menneskerettigheter
Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval
Utgivelsesår: 2008