Thor E. Hasle

Thor E. Hasle

Thor E. Hasle er studieleder ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og har industriell erfaring fra arbeid hos Ericsson i Stockholm, Oslo og Dallas, og for Fujitsu i Birmingham. Hans akademiske bakgrunn er fra University of Warwick, England.

Systemutvikling

Applikasjoner og databaser
Thor E. Hasle og Gunnar Gurholt
Utgivelsesår: 2008

Nettverksadministrasjon

Thor E. Hasle
Utgivelsesår: 2003