Ingebjørg Hasle

Ingebjørg Hasle

Lærerveiledning Ungdomstrinnet

Norsk som andrespråk for språklige minoriteter
Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2003

Perler med penn Lærerveiledning

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2002

Perler med penn Arbeidsbok 2

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2002

Perler med penn Arbeidsbok 2

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2002

Perler med penn Arbeidsbok 1

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2001

Perler med penn Arbeidsbok 1

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2001

Perler med penn

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2001

Kjærlighet og kritt Tekstsamling

Skjønnlitterære tekster for andrespråkselever på ungdomstrinnet
Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 1991

De 300 første timene Lærerens bok

Et undervisningsopplegg i norsk som andrespråk på ungdomstrinnet
Ingebjørg Hasle
Utgivelsesår: 1990

De 300 første timene

Ingebjørg Hasle
Utgivelsesår: 1990