Hansjörg Hohr

Hansjörg Hohr

Pedagogiske fenomener

En innføring
Ole Andreas Kvamme, Tone Kvernbekk, Torill Strand (red.)
Utgivelsesår: 2016

Småbarnspedagogikk

Fenomenologiske og estetiske tilnærminger
Synnøve Haugen, Gunvor Løkken og Monika Röthle (red.)
Utgivelsesår: 2013

Småbarnspedagogikk

Fenomenologiske og estetiske tilnærminger
Synnøve Haugen, Gunvor Løkken og Monika Röthle (red.)
Utgivelsesår: 2005