Jon Aarum Andersen

Jon Aarum Andersen

Ledelse og ledelsesteorier

Om hvilke svar ledelsesforskning kan gi
Jon Aarum Andersen
Utgivelsesår: 1995